utställningar_12 | Sanna Sjöswärd
Submit comment

utställningar_12

2012

Eldsjälar, St Nicolaikyrka, Örebro
Eldsjälar, Åmål Konsthall, Åmål
Eldsjälar, Galleri London, Uppsala
Kvinnoporträtt, Dunkers Kulturhus, Helsingborg
Kvinnoporträtt, Elite Park Avenue Hotel, Göteborg
Kvinnoporträtt, Hipp Spegelsalen, Malmö
Kvinnoporträtt, Kulturhuset, Stockholm