Med mer än sjuttiofem procent av befolkningen som inte fyllt trettiofem år, är Iran ett land med den yngsta befolkningen i världen. Iran är ett på många sätt motsägelsefullt land. Kvinnorna är fortfarande tvungna att använda hjab på offentliga platser. Men samtidigt som de måste täcka sitt hår och gömma sina kroppar, är landet besatt av skönhet.

Unga kvinnor lever med en stor press att det lilla som syns av dem när de är utomhus ska vara perfekt. Stora summor läggs på platskirurgi för att skapa denna perfektion – Iran är näsjobbens förlovade land.