Jag föreläser bland annat om porträttfotografering, historien tillbaka till mina rötter, ämnen om det mångkulturella samhället, hur man gör för att våga genomföra och marknadsföra visuella projekt.

Jag anordnar längre föredrag och workshops för medieföretag, organisationer och utbildningar.